Frequently Asked Questions

 • Sino ang pwedeng maging member ng Ekolife coop?


  Ang Ekolife coop ay para sa OFWs at kanilang mga kapamilya. Pangunahing mymebro nito ang naging bahagi ng programa ng PinoyWISE Movement

 • Bukas din ba ang Ekolife Coop sa hindi PinoyWISE member?


  Oo. Maaari silang maging myembro ng cooperative at maaari nilang makuha ang serbisyo o training ng PinoyWISE sa pinakamalapit na lugar. Magkakaroon din ng online platform ang PinoyWISE.

 • Ano ang kailangan kong bayaran kapag nais kong magmiyembro sa Ekolife Coop?


  Ang Ekolife Marketing coop ay may Php 2000 na membership fee at ito ay hindi refundable.
  Bilang miyembro ng kooperatiba ay kailangan ding magbayad ng saping capital or capital share na Php 5000 na kasama sa pagugulungin na kapital ng ating coop.

  Maaaring magsimula ng investment sa kooperatiba sa halagang Php 5000

 • Hanggang magkano ang pwedeng investment?


  Maximum investment is Php 1 million pesos

 • Paano kung gustong magwithdraw o kuhanin ng investment?


  Ang investment ay locked-in sa loob ng ng 4 na taon.

 • Maaari bang mawithdraw ng capital share?


  The 5,000 capital share you will be able to get when you leave the cooperative and do not want to be member anymore.

 • Kikita ba parehas ang capital share at ang investment?


  Parehas na kikita ang capital share at ang investment.
  Ang kita ng capital share ay nakadepende sa kabuuang kita ng operation ng Ekolife samantalang ang kita sa investment ay nakadepende naman sa kita ng proyekto na inyong napili.

 • Saan ako mag-iinvest sa Ekolife?


  Nakadepende kung saan mo nais mag –invest.

  Ikaw ay maaaring pumili sa limang proyekto sa apat na probinsya:
  1) House of Ekolife Surigao del Sur
  2) Ekolife OFW Mart and Aqua Culture Cantilan, Surigao Del Sur
  3) House of Ekolife Ifugao
  4) Agusan del Sur Ekolife Cacao Nursery and Processing Plant
  5) House of Ekolife Iloilo and Ekolife Farm

 • Pare-parehas ba ang kita sa investment sa limang proyekto?


  Hindi. Nakadepende ang interes ng investment sa kita ng bawat proyekto. Ang bawat proyekto ay may kanya-kanyang accounting system.

 • Ano ang pwedeng panghawakan kapag nagmember at nag invest sa Ekolife?


  May ibibigay na OFFICIAL RECEIPT ang kooperatiba para sa mga naging pagbabayad ng membership fee at capital share. Sa investment naman ay mayroong INVESTMENT CERTIFICATE na nakaasaad ang bilang ng shares sa Ekolife coop

 • Paano kung nais magdagdag ng capital share at investment?


  Pwedeng magdagdag ng investment at capital share. Ang capital share ay maaaring dagdagan pero hindi dapat tumaas sa 10% ng kabuhaang asset ng kooperatiba. . Maximum ng 1 million pesos ang pwedeng investment.